Digital HMS
Hjemmeside: www.digitalhms.no
E-post: post@digitalhms.no

Kursoversikt

Vi har inngått avtale med Utvikling.org om HMS kurs for ledere, samt Grunnkurs i Arbeidsmiljø. Utfyllende informasjon ligger under nyheter.

 

logo utvikling

 

Våre bedriftsinterne kurs er linket opp mot www.kursagenten.no