Startsiden | Om Løsningen | Om oss | Andre Produkter | Andre Tjenester
 Tips en venn
Printvennlig versjon

Andre Produkter

Vårt gode nettverk gjør oss i dag til en totalleverandør på HMS. Dette gir en rekke fordeler for deg som kunde. Under følger et eksempel:

 

Dere har beskrevet gode rutiner på livreddende førstehjelp i systemet deres. Disse ligger også som veiledning i førstehjelpskofferten. Bedriften ønsker å holde førstehjelpskurs i bedriften. Kursholder vil lære dere livreddende førstehjelp, men han vil også fortelle hvor dette er beskrevet i deres HMS system. Beskrivelsene i systemet og pensum på kurset er selvfølgelig samkjørt. Øvingsutstyret som benyttes på kurset er likedan som det utstyr dere har i førstehjelpskofferten.

 

På denne måten blir både rutinene, opplæringen og utstyret samkjørt på en fornuftig måte. HMS skal bli godt ivaretatt, både i hodet, i hjertet og på papiret.

 

HMS mann