Startsiden | Om Løsningen | Om oss | Andre Produkter | Andre Tjenester
 Tips en venn
Printvennlig versjon

Om Løsningen

 Bunnlinje AktiMed

 

ANT HMS & Bedriftshelse AS har i samarbeid med Trust IT as, WIS AS og Digitalpenn AS, utarbeidet produktet Digital HMS. Vi har brukt flere tusen timer i utviklingen, og er stolte over å kunne tilby fremtidens HMS verktøy.

 

Ligger på nett

Systemet ligger på internett beskyttet med brukernavn og passord. Alle ansatte har hvert sitt brukernavn, slik at de kan tilpasse systemet til sitt behov. Systemet er også tilgjengelig via mobil.

 

Selvoppdaterende 

Kommer det lovendringer som gjelder for din bedrift, endrer vi både lovboken, aktuelle dokumenter og prosedyrer. Du blir selvfølgelig varslet om dette i forkant av endringen.

 

E-post og SMS varsling 

Alle aktiviteter varsles via e-post eller mobil. Dersom en aktivitet ikke gjennomføres innen angitte tidsfrist, vil du automatisk bli purret.

 

Bruk penn og papir 

Med vår løsning kan du fortsatt bruke penn og papir. Ingen ny teknologi å lære deg bruken av. Kulepennen du skriver med inneholder en skanner som leser alt som skrives. Alle skjema fylles ut, og det vil automatisk bli registrert i ditt web baserte HMS system. Pennen leverer optiske lesbare data som kan behandles maskinelt. Rapporter som ikke trenger individuell behandling lagres direkte inn i systemet. Statistikk lages fortløpende.

 

Arbeid med penn og papir 

Du kan bruke penn og papir til følgende arbeid: Melde avvik, gå vernerunder, fylle ut sjekklister, foreta sikker jobb analyse, fylle ut mannskapsliste, kontakt bedriftshelsetjenesten, skrive referat og sende notater, tegninger, kommentarer og informasjon.