Startsiden | Om Løsningen | Om oss | Andre Produkter | Andre Tjenester
 Tips en venn
Printvennlig versjon

Styringssystemer

Våre systemer bygger på wisweb plattform. Den kan bygges ut slik dere ønsker. Enkelte ganger kan det være behov for å implementere kvalitetssikringssystemet sitt, eller andre styringssystemer som personalstyring, kundeoppfølging, eiendomsforvaltning etc. Vi har også muligheten til å samkjøre systemet med deres hjemmeside. Endres organisasjonskartet i systemet, endres også organisasjonskartet på hjemmesiden. Samme gjelder annen informasjon som for eksempel pågående prosjekter, liste over ansatte, samarbeidspartnere, aktiviteter etc.

 

wisweb