Startsiden | Om Løsningen | Om oss | Andre Produkter | Andre Tjenester
 Tips en venn
Printvennlig versjon

Systemfunksjoner

Våre systemer er modulbasert. Det vil si at du som kunde velger hvilke funksjoner du ønsker. Under følger informasjon om noen av våre moduler:

 Moduler

dokument

Dokumenter
Dokumenter legges inn i systemet med en fornuftig mappestruktur. Vi legger inn bilder for å gjøre det hele litt mer lettlest. Ved å trykke på en knapp i menylinjen, kan de med skrivertilgang se en mer omfattende informasjon om dokumentet, blant annet tidligere versjoner.

 

Prosedyrer
Vårt prosedyreoppsett er meget informativt. Du kan risikovurdere, linke til andre dokumenter, se avvik på prosedyren, se oversikt over hvem som har gjennomført opplæring etc. Prosedyren vises enkelt for leserbrukere, men de med skrivertilgang får mer informasjon ved å trykke på en knapp i menylinjen. 

 

Utstyr
Alt av utstyr kan legges inn og sorteres i kategorier. Det settes opp tidspunkt og ansvarlige for sertifiseringer, service, godkjenninger etc. Aktivitetene blir varslet, og purringer iverksettes dersom aktiviteten ikke gjennomføres. Dersom det registreres et avvik på utstyr, blir det automatisk laget en link til avviket. Det ligger også informasjon om hvem som har fått aktuell opplæring.

 

Oppgaver
Dere kan sende oppgaver til hverandre i systemet. Oppgavene kan sendes til enkeltpersoner, grupper, eller alle ansatte på en gang. Oppgaven blir synlig på startsiden til de som har fått oppgaven tilsendt. Oppgaver kan også sendes via e-post eller SMS.

 

Avvik
Avvikene blir synlig for alle, men du kan velge å behandle det sensitivt. Da blir det automatisk skjult på startsiden. Den ansvarlige får e-post eller SMS om at avviket må lukkes. Dersom avviket ikke lukkes innen tidsfristen, blir man purret.

 

Avvik blir synlig på berørte prosedyrer og på aktuell utstyrsbeskrivelser. Et avvik kan ha flere tiltak med forskjellige ansvarlige. Avviket kan ikke lukkes før alle tiltak er utført. Når avviket lukkes, får den som meldte avviket beskjed pr SMS om at avviket er lukket.

 

Favoritter
Alle ansatte har egen tilgang. De kan enkelt lage seg en egen meny med de valg som er aktuelle for dem. Slik kan systemet skreddersys opp mot den enkelte ansatt.

 

Rapporter
Rapporter lages fortløpende. Dette være seg statistikker på avvik, oversikt over opplæring, oppgaver etc. Her kan du også skrive ut alle dokumenter på en gang, sortert og oppdatert.

 

Prosjekt
Du kan registrere nye prosjekter, og enkelt tilpasse dokumentasjonen til prosjektet. Alle dokumenter som vedrører prosjektet blir lagret på ett og samme sted. Dersom du ønsker det, kan du opprette en lesetilgang for kunder som ønsker tilgang til prosjektdokumentasjonen.